首页 > 总领馆活动
„Chiny w moich oczach” – konkurs z nagrodami.
驻革但斯克总领馆

Polska jest jednym z pierwszych krajów, które nawiązały stosunki dyplomatyczne z Chińską Republiką Ludową, dzięki czemu oba narody łączy głęboka, tradycyjna przyjaźń. Aby krzewić ideę wzajemnego zrozumienia, szacunku i zaufania między Chińczykami i Polakami, Konsulat Generalny Chin w Gdańsku oraz NaukoweKoło Sinologiczne Uniwersytetu Gdańskiego wspólnie zorganizowali konkurs z nagrodami na najlepsząpracę o tematyce „Chiny w moich oczach”.

1.   Temat pracy konkursowej:

„Chiny w moich oczach”

 

2.   Kto może wziąć udział w konkursie?

Studenci szkół wyższych iuniwersytetów w obszarze konsularnym Konsulatu Generalnego Chin w Gdańsku, osoby spoza kręgów uniwersyteckich zainteresowane tematyką Państwa Środka, studenci z wydziałów sinologicznych polskich uczelni spoza naszego obszaru konsularnego, a takżeuczniowie z Instytutów Konfucjusza.

 

3.   Treść pracy konkursowej:

Podziel się krótką historią związaną z Chinami, Twoim sposobem postrzegania Państwa Środka, własnymi spostrzeżeniami, oceną itd.

 

4.   Wymagania konkursowe:

1)   Zgodność pracy z tematem, samodzielne wykonanie, brak ograniczeń w formie (może to być artykuł, esej, felieton, itp.),  sugerowana długość tekstu:
w przypadku języka chińskiego jest to 1000-2000 znaków, w języku polskim: maksymalnie 5 stron. Czcionka: Times New Roman 12; pozytywnywydźwięk pracy, spójność tekstu, przejrzysta kompozycja, szczerość i autentyczność.

2)   Praca musi być oryginalna, plagiat jest zabroniony.

3)   Jeśli posiadasz fotografie związane z Twoją pracą, możesz załączyć je razem z tekstem, dołączając przy tym objaśnienie zawartości zdjęcia, datę wykonania, imię i nazwisko autora, itd. Fotografie zamieszczone w wersji elektronicznej powinny posiadać wysoką rozdzielczość.

4)   Można zgłaszać prace fotograficzne, kaligraficzne i malarskie.

 

 

5.   Zasady zgłaszania prac konkursowych:

1)   Termin zgłaszania prac:

01.02.2021r.-28.03.2021r.

2) Sposób zgłaszania prac:

Proszę przesyłać prace na adres mailowy china@consulate.gda.pl

*W tytule maila należy wpisać tytuł pracy oraz imię i nazwisko autora.

3) Prosimy o upewnienie się, żeimię i nazwisko autora, numer telefonu i adres e-mail zostały zamieszczone na końcu pracy, celem ułatwienia komunikacji.

 

6.   Nagrody za wygraną w konkursie:

Po przejrzeniu oraz ocenie dzieł uczestników konkursu, nazwiska zwycięzców oraz ich wybitne prace zostaną ogłoszone na stronie internetowej Konsulatu Generalnego Chin w Gdańsku. Nagrody konkursowe zostaną wręczone w kwietniu. Zwycięzcy i uczestnicy zostaną poinformowani o szczegółach ceremonii wręczenia nagród drogą mailową.

Nagrodą ustanowioną za pierwsze miejsce w konkursie jest kwota 600 złotych, drugie miejsce obejmuje nagrodę w wysokości 300 zł, natomiast za zdobycie trzeciego miejsca można uzyskać 200 zł. Przewiduje się jedną nagrodę za miejsce pierwsze, dwie za miejsce drugie oraz trzy za miejsce trzecie.

Zaplanowano również wręczenie drobnych upominków oraz nagród pamiątkowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia lub podwyższenia nagród oraz nie przyznaje, ani nie rozdziela nagród w inny sposób.

Słowa mają moc, czekamy na nadesłaną przez Ciebie pracę!

推荐给朋友:   
全文打印       打印文字稿